SIPP™ - Kontrollutrustning för transformatorstationer

SIPPär samlingsnamnet på ett antal kontrollutrustningar vilka säkerställer att transformatorolja inte kommer ut i naturen. SIPP detekterar oljeläckage från transformatorn, kontrollerar att oljefångstgropen är tät samt säkerställer att det alltid finns plats i gropen för all transformatorolja vid ett eventuellt haveri.

SIPP™ finns som mobila och stationära kontrollutrustningar och är utvecklat i nära samarbete med Vattenfall, E.ON, Ellevio och Göteborg Energi. SIPP är idag marknadsledande på den svenska marknaden och  med SIPP hjälper vi över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.

 

SIPP Node

SIPP Node är en stationär kontrollutrustning vilken automatiskt säkerställer att ingen transformatorolja kommer ut i naturen.  Genom uppkoppling övervakas SIPP Node 7/24/365 och larmar automatiskt vid minsta risk för att transformatorolja ska komma ut i naturen. Samtliga aktiviteter och larm lagras för spårbarhet.

Ladda ner datablad

Begär offert eller .STEP-fil

 

 

SIPP Mobil & SIPP LW

SIPP Mobil är en uppkopplad mobil utrustning vilken miljösäkrar tömningsprocessen vid underhållstömning av vatten ur en oljefångstgrop. SIPP Mobil startas manuellt och arbetar därefter helt självständigt under hela tömningsprocessen. SIPP Mobil miljösäkrar tömningen genom att mäta och kontrollera oljehalten på allt vatten som töms ut och säkerställer att ingen olja kommer ut i naturen. Hela tömningsprocessen övervakas larm skickas automatiskt vid behov. SIPP Mobils utformning är optimerad för att rymmas i ett normalt servicefordon som används vid service- och underhållsbesök på transformatorstationen.

SIPP LW är ett fast installerat tillbehör till SIPP Mobil. SIPP LW mäter vattennivån online i gropen och larmar vid behov av underhållstömning. Berörd underhållspersonal åker då ut till oljefångstgropen och startar upp tömning med SIPP Mobil.

SIPP Mobil tillsammans med SIPP LW kan säkerställa att ingen transformatorolja kommer ut i naturen.

Ladda ner datablad (Kommer snart)

Begär offert

 

Tjänster | SIPP APP

SIPP APP är det webbaserade användargränssnittet för SIPP-kunder som finns tillgängligt både via dator och smartphone (Android och Iphone). Med SIPP APP har du kontroll på din SIPP-utrustning och samtliga dina gropars tillstånd direkt i din smartphone. SIPP APP är en garanti för säker kommunikation, åtkomstkontroll, dokumentsäkerhet och lagring och är framtagen med högt ställda krav på IT-säkerhet.

Tjänster | SIPP APP-tillägg

SIPP APP Support (tillägg) stöd för installation och underhåll av SIPP Node och SIPP LW. Tjänsten består av ett antal instruktionsfilmer som pedagogiskt beskriver varje installationssteg och guidar dig hela vägen till driftsättning.

SIPP APP Reports här kan du skapa rapporter om t.ex. läckande oljefångstgropar, kontaminerade gropar med mera.

 

Tjänster | Övriga

SIPP Remote Installation är en tjänst erbjuds SIPP Node och SIPP LW kunder. Tjänsten omfattar stöd online av våra installationsexperter vid installation och driftsättning utan att personal från oss fysiskt behöver vara på plats.

SIPP API ger kunder vilka önskar integration mot andra system säker tillgång till data via ett REST API. Tjänsten erbjuder ett antal olika sätt att skapa tillgång till data från SIPP’s databas till kundens underhållssystem, affärssystem eller analyssystem