Energisektorn fyller en samhällsviktig funktion som i dag är i behov av stora investeringar. På Gomero är vi dedikerade till att utveckla digitala lösningar för en hållbar framtid, och vi som medarbetare är den viktigaste komponenten.

Vår filosofi och vad som driver oss

Framtidens elektrifierade samhälle ökar vikten av eldistributionens driftsäkerhet och ställer högre krav på säker informationshantering. Vi hjälper våra kunder att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter som med datainsamling och analys skapar nya förutsättningar för ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Eftersom vi är övertygade om att kulturen i en organisation och dess prestation har ett direkt samband bygger vår filosofi på hållbarhet och innovation. I dag vet vi att det inte bara handlar om vad vi gör utan också hur vi gör det.

Vi är en grupp nyfikna och kreativa individer som ser till omvärldens och varandras värde. Vår organisation består inte av uppdelade hierarkiska grupper utan av att vi tillsammans är ett team som hjälper varandra prestera och åstadkomma magi.