Energisektorn fyller en samhällsviktig funktion som i dag är i behov av stora investeringar. På Gomero är vi dedikerade till att utveckla digitala lösningar för en hållbar framtid, och våra medarbetare är den viktigaste komponenten.

The importance of gomero & core in our philosophy

Framtidens elektrifierade samhälle ökar vikten av eldistributionens driftsäkerhet och ställer högre krav på säker informationshantering. Vårt SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter som också skapar bättre förutsättningar för ett effektivare miljö- och hållbarhetsarbete.

Eftersom vi är övertygade om att kulturen i en organisation och dess prestation har ett direkt samband bygger vår filosofi på hållbarhet och innovation. I dag vet vi att det inte bara handlar om vad vi gör utan också hur vi gör det.

Vi är en grupp nyfikna och kreativa individer som ser till omvärldens och varandras värde. Vår organisation består inte av uppdelade hierarkiska grupper utan av att vi tillsammans är ett team som hjälper varandra prestera och åstadkomma magi.